Տէ՛ր, որո՞ւն երթանք: Դուն յաւիտենական կեանքի խօսքերն ունիս (Յովհ 6: 68):Անդամակցի՛ր. ել-մակիդ հասցէն գրէ՛


Անգամ մը եւս դի՛ր ել-մակիդ հասցէն

 
 

Ձեր ել-մակին հասցէն դրէ՛ք
Կ'ուզեմ իմ անձնական տեղեկութիւններս փոխել
Իմ անդամակցութիւնս կ'առկախեմ որոշ շրջանի մը համար
Կ'ուզեմ իմ անդամակցութենէս հրաժարիլ
 
Ո՞ր ձեւով կը փափաքիք Աւետարանին ընթերցումները ստանալ
   
HTML  
Հատուած  
 
Աւետարանին հետ կը փափաքի՞ք ստանալ՝
 
Ամբողջ օրուան ընթերցումները
 
Առաջին ընթերցումը  
 
Որոշեցէ՛ք ձեր օրական ստանալիք ել-մակին վերնագիրը
 
 
Որո՞նք են ընթերցումները, զորս կը փափաքիք ստանալ՝
   
Ամբողջ շաբաթը  
Միայն Կիրակի եւ տօնական օրերուն  
Միայն Երկուշաբթիէն մինչեւ Շաբաթ  
 
Որպէսզի Աւետարանը ստանաք ամէն առաւօտ՝ ձեր աշխարհագրական դիրքը ճշդեցէ՛ք
 
 
Կը փափաքիմ իմ անդամակցութիւնս որոշ շրջանի մը համար դադրեցնել
   
Ուղարկողէն
   Այս օրինակին համեմատ գրեցէք՝ թուականը._ 12-10-2008
Դէպի
   Այս օրինակին համեմատ գրեցէք՝ թուականը._ 12-10-2008 
 
 
©Evangelizo.org 2001-2018