Տէ՛ր, որո՞ւն երթանք: Դուն յաւիտենական կեանքի խօսքերն ունիս (Յովհ 6: 68):Անդամակցի՛ր. ել-մակիդ հասցէն գրէ՛


Անգամ մը եւս դի՛ր ել-մակիդ հասցէն

 
RSS for English version
RSS for Arabic version
RSS for German version
RSS for French version
RSS for Italian version
RSS for Netherland version
RSS for Polish version
RSS for Portugues version
RSS for Spanish version
RSS for Greek version
RSS for Malgasy version

RSS for Armenian version
RSS for Arabic Maronite version
RSS for Arabic Byzantine version
RSS for Arabic Copte version
RSS for Arabic Syriac version
RSS for English Marounite version
RSS for English Extraordinary version
RSS for French Extraordinary version
RSS for Italian Ambrosian version 
©Evangelizo.org 2001-2018