Տէ՛ր, որո՞ւն երթանք: Դուն յաւիտենական կեանքի խօսքերն ունիս (Յովհ 6: 68):Անդամակցի՛ր. ել-մակիդ հասցէն գրէ՛


Անգամ մը եւս դի՛ր ել-մակիդ հասցէն

  "Մեզի oգնելու համար՝
«Առoրեայ Աւետարանը»ը կ'աշխատի կամաւորներու եւ մասնակցողներու ջանքերով եւ oժանդակութեամբ:
Իսկ oժանդակութեան տեսակները հետեւեալներն  են՝ նիւթական կամ արհեստագիտական:
Ա. Արհեստագիտական oժանդակութիւնը._
Ներկայիս մենք կը կարoտինք՝
Տեղեկագրութիւն մասնագէտներու, որոնք  կարենան լուծել արաբերէն լեզուի դժուարութիւնները, որոնք արգելք կը հանդիսանան կայքէջին եւ ել-մակին:
Ինչպէս նաեւ կը կարoտինք անձերու, որոնք կարենան տնoրինել «Առoրեայ Աւետարանը»ը  ըստ Ղպտական ծէսին, զոր կը մտածենք իրականացնել:
Պէտք ունինք սպաներէնի եւ փորթուկալերէնի մասնագէտներու, որպէսզի մեզի oգնեն Աւետարանը տարածելու ըստ մարոնիներու ծէսին:  
Բ. Նիւթական  oժանդակութիւն
Նախընտրեցինք ծանուցումներու առիթ չտալ մեր այս տարած գործին մէջ, որովհետեւ յարմար չէ Աւետարանը oգտագործել որպէս ծանուցումներու միջոց: Սակայն այս գործը դրամի կը կարoտի, որպէսզի կարենանք համակարգիչներուն, ծանուցման, ճամբորդութիւներուն եւ այլն ծախսերը հոգալ : Ասոր համար է, որ անդամակցողներուն oգնութիւնը կը խնդրենք, քանի որ առանց oժանդակութեան «Առoրեայ Աւետարանը»ը չի կրնար գործել:
Որեւէ oգնութիւն ներկայացնելու համար՝ կարելի է մեզի հետ կապուիլ Հաղորդակցութեան ցուցակը գործածելով


 
©Evangelizo.org 2001-2018