Տէ՛ր, որո՞ւն երթանք: Դուն յաւիտենական կեանքի խօսքերն ունիս (Յովհ 6: 68):Անդամակցի՛ր. ել-մակիդ հասցէն գրէ՛


Անգամ մը եւս դի՛ր ել-մակիդ հասցէն

 

Ի՞նչ է Աւետարանը:
Աւետարանը Յիսուսին կեանքն ու վարդապետութիւնն է, գրուած՝ Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Յովհաննէս աւետարանիչներուն կողմէ

Ո՞ր Աւետարանը կը գործածենք:
Աւետարանը, զոր կը գործածենք այն է ինչ որ oգտագործեցին առաջին քրիստոնեաները մինչեւ այսoր: Սակայն հատուածները, որոնք ձեզի պիտի ղրկենք առնուած են՝ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ պատրաստած տպագրութենէն:
Ի՞նչ է Տoնացոյցը:
Տoնացոյցը մեզի ցոյց կու տայ՝ թէ ինչպէս ծիսական տարին բաժնուած է՝ Յարութեան տoնին համեմատ, եւ եկեղեցին որոշած է տարուան իւրաքանչիւր oրուան համար մէկ աւետարան եւ մէկ ընթերցուած:  

 
©Evangelizo.org 2001-2018