Տէ՛ր, որո՞ւն երթանք: Դուն յաւիտենական կեանքի խօսքերն ունիս (Յովհ 6: 68):Անդամակցի՛ր. ել-մակիդ հասցէն գրէ՛


Անգամ մը եւս դի՛ր ել-մակիդ հասցէն

 

Սրբոյն Ղունկիանոսի հարիւրապետին, եւ Յովսեփայ Աստուծահօրն, եւ Յովսեփայ Արմաթացւոյն, եւ բարեկամին Քրիստոսի՝ Ղազարու, եւ քերցն նորա Մարթայի եւ Մարիամու:

Այսօր՝ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ կը յիշատակենք՝ : ՍՈ�'ՐԲ ՄԱՏԹԵՈՍ ԱՌԱջՅԱԼԸ,  Սբ Մարկոս Ավետարանիչ,  Սուրբ Տարագրոսը, Պրոպոսը և Անդրոնիկոսը

Ամբողջ օրուան ընթերցումները


Մարկոս Աւետարանիչին գրած Աւետարանը 27,50-61. 
©Evangelizo.org 2001-2014